අපගේ මණ්ඩලය

මූලාරම්භක භාරකාර මණ්ඩලය

මූලධර්මයේ භාරකාර මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලය අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය නිරූපනය කරයි. ඔවුන් අතර පුළුල් පරාසයක අත්දැකීම්, විශේෂඥයන් හා මුලපිරීමකි. මණ්ඩලය පුණ්යාධාර සංවිධානය හා එහි කටයුතු අධීක්ෂණය කරයි.

අපි නව මාර්ගයක් බිඳීමට අපට මඟ පෙන්වීම සහ අනුබල දෙනවා. ලෝකය වෙනස් කිරීම සඳහා අපගේ දර්ශනය බෙදාහරින්නන් දෙස බලා, ඔවුන්ගේ දැනුම, අත්දැකීම් සහ උද්යෝගයෙන් අපව මග පෙන්වීමට ඉල්ලා සිටිමු.

හියු මෑන් ඇඩම්සන්
භාරකරු
ඉයන් බල්ෂෝ
භාරකරු
සොෆී අයිරෙ
භාරකරු
ජෝ පාර්කින්සන්
භාරකරු
ජොනී පොලික්
භාරකරු
ජෝන් රිබී
ඇන්ඩෲ වුඩ්
භාණ්ඩාගාරික

මූලද්රව්ය සමාජයයි
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!