පිහිනුම් තටාකය

200 යෞවනයන්ට ගිම්හාන 2018 NCS වැඩසටහන් සඳහා මාර්තුවේ 7th බදාදා දිනයේම අයිස් ඔසවා ගියේය. පහත ඡායාරූප කිහිපයක් පරීක්ෂා කරන්න.

 ප්රවර්ග:

Uncategorized

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *

මූලද්රව්ය සමාජයයි